האגודה הישראלית
לבלשנות יישומית

האגודה הישראלית לבלשנות יישומית (איל"ש)

האגודה הישראלית לבלשנות יישומית (איל"ש) נוסדה בשנת תשל"ג (1973), והיא מסונפת לאגודה הבין-לאומית לבלשנות שימושית AILA - International Association of Applied Linguistics.
מטרותיה העיקריות של איל"ש הן: עידוד מחקרים בתחומי הלשון והבלשנות היישומית, סיוע בהפצת ידע בתחום זה וכן קיום קשרים עם ארגונים ארציים ובין לאומיים המתעניינים בבלשנות יישומית.
באיל"ש כ-100 חברים פעילים ובהם מורים ומרצים במוסדות להשכלה גבוהה, להכשרת מורים, להשכלה תיכונית, להקניית עברית באולפנים, בלשנים ומתרגמים. החברים בוחרים מחדש את ממלאי התפקידים באגודה אחת לשלוש שנים.

הגשת הצעה

הגשת הצעה לכינוס איל"ש הקרוב

להגשה מקוונת

על אודות איל"ש

האגודה הישראלית לבלשנות יישומית

על אודות בהרחבה

כנס בין־לאומי על שפה ומקומות

בימים 14-12 במרס 2024
במרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט

לפרטים תוכנית הכנס

חלקת לשון

כתב עת ישראלי לבלשנות עיונית ויישומית

מעבר לגליונות