חלקת לשון הוא כתב עת ישראלי לבלשנות עיונית ויישומית. נוסד כדי לענות על צורכי החינוך הלשוני במוסדות להכשרת מורים (המכללות לחינוך והחוגים לחינוך באוניברסיטאות). כיום הוא יוצא לאור על ידי איל"ש, האגודה הישראלית לבלשנות יישומית, בשיתוף אחד המוסדות להשכלה גבוהה.

את ההנחיות להגשת מאמר לפרסום בכתב העת ניתן למצוא בקישור הזה.

רשימת העורכים, חברי המערכת ומועצת המערכת נמצאת בקישור הזה.

"חלקת לשון", כתב העת הוותיק של איל"ש, האגודה הישראלית לבלשנות יישומית, עומד לצאת לאור באופן אלקטרוני, בעריכתן של ד"ר נוגה אילני מאוניברסיטת בר-אילן וד"ר פנינה טרומר מאוניברסיטת תל אביב. פרופ' תמר סוברן מאוניברסיטת תל אביב תשמש כעורכת ביקורת הספרים.

יפורסמו מאמרים בעברית ובאנגלית, העוסקים בכל הלשונות המדוברות בארץ. כל המאמרים יישפטו בעילום שם בידי שני קוראים. צפוי להופיע גיליון אחד בשנה, בסמוך לחג הסוכות.

המחיר לגיליון עבור ספריות ומוסדות יהיה 500 ש"ח (155 דולר או 130 אירו) לגיליון. המחיר ליחידים יהיה 100 ש"ח (30 דולר או 25 אירו) לגיליון.

Helkat Lashon, the journal of the Israel Association for Applied Linguistics (Ilash), will start appearing in electronic version. The editors will be Dr. Noga Ilani, from Bar-Ilan University, and Dr. Pnina Trommer, from Tel Aviv University. Prof. Tamar Sovran, from Tel Aviv University, will serve as the reviews editor. The journal will publish articles in Hebrew and English, focusing on all languages spoken in Israel. All articles will be subject to a double-blind peer review process. We expect to publish one issue per year, near Succoth holiday. The price for libraries and institutions will be 500 NIS (155 USD or 130 EURO) per issue. The price for individuals will be 100 NIS (30 USD or 25 EURO) per issue.

גיליונות בודדים אפשר לרכוש באמצעות פנייה לכתובת הדוא"ל של העורכות:

ד״ר נוגה אילני: noga.ilani@biu.ac.il

ד״ר פנינה טרומר: pninat@post.tau.ac.il

חלקת לשון תשפ"ג

גיליון 55 / 2022-2023

לפתיחה

חלקת לשון תשפ"ב

גיליון 54 / 2021-2022

לפתיחה

חלקת לשון תשפ"א

גיליון 53 / 2020-2021

לפתיחה

חלקת לשון תש"ף

גיליון 52 / 2020-2019

לפתיחה

חלקת לשון תשע"ט

גיליון 51 / 2019-2018

לפתיחה

חלקת לשון תשע"ח

גיליון 50 / 2017-2018

לפתיחה

חלקת לשון תשע"ז

גיליון 49 / 2016-2017

לפתיחה

חלקת לשון תשע"ו

גיליון 48 / 2015-2016

לפתיחה

חלקת לשון תשע"ה

גיליון 47 / 2014-2015

לפתיחה

חלקת לשון תשע"ד

גיליון 46 / 2013-2014

לפתיחה

חלקת לשון תשע"ג

גיליון 45 / 2012-2013

לפתיחה

חלקת לשון תשע"ב

גיליון 43-44 / 2011-2012


חלקת לשון תשע"א

גיליון 42 / 2010-2011


חלקת לשון תש"ע

גיליון 41 / 2009-2010


חלקת לשון תשס"ט

גיליון 40 / 2009-2008


חלקת לשון תשס"ז

גיליון 39 / 2007


חלקת לשון תשס"ה

גיליון 37 / 2005

לפתיחה

חלקת לשון תשס"ד

גיליון 36 / 2004

לפתיחה