הכינוס המ"ט של איל"ש
קול קורא

הכינוס המ"ט של איל"ש
קול קורא

הכינוס המ"ט של איל"ש, האגודה הישראלית לבלשנות יישומית, יתקיים ביום ראשון, כ"ג בתשרי תשפ"ד, 8 באוקטובר 2023 (אסרו חג סוכות), במכללת אורנים בקרית טבעון.

אנו מזמינים את חברי האגודה לשלוח הצעות להרצאות ולמושבים בנושאי הליבה של הכינוס:
 • רכישת שפה ראשונה והוראתה
 • רכישת שפה שנייה והוראתה
 • שפות בישראל
 • שפות יהודיות
 • מילונאות
 • חקר השיח והסגנון
 • חקר התרגום
 • רב-לשוניות
 • מערכות לשוניות אלטרנטיביות
 • לשון באמצעי התקשורת
 • עריכת לשון
 • סוציולינגוויסטיקה
 • מדיניות לשון
 • חינוך לשוני
 • טכנולוגיה ושפה
 • מבחנים והערכה

אנו קוראים בזאת להגיש הצעות להרצאות בנות 20 דקות (אחרי כן יהיו 10 דקות לשאלות ותשובות) או הצעות לארגון מושבים עד לתאריך י"ג באב תשפ"ג, 31 ביולי 2023, באמצעות הטופס המקוון שבקישור זה.

ההצעות יוגשו ככותרת בליווי תקציר בעברית (עד 300 מילים) בצירוף 4-3 פריטים ביבליוגרפיים רלוונטיים, כתובים על־פי כללי APA7.

אין לציין את שמות המציעים בגוף ההצעה אלא רק במקום המיועד לכך בטופס.

אין להגיש הצעות להרצאות שכבר הוצגו בעבר בכנסים אחרים.

כל ההצעות יעברו הליכי שיפוט, ותשובות יישלחו בדואר אלקטרוני עד 1 בספטמבר 2023.

המחברים מתבקשים להקפיד על ניסוח נאות לשם פרסום בחוברת התקצירים.

על־פי תקנון האגודה הישראלית לבלשנות יישומית, הצגת הרצאה או ארגון מושב בכינוס מותנים בחברות באגודה. ראו פרטים בתקנון.

דמי ההרשמה להשתתפות ולחברות באיל"ש הם 120 ₪.

הוועדה המארגנת:
ד"ר אושרי זיגלבוים, ד"ר ברק אוירבך, ד"ר כרמית מילר שפירו וגברת עינת גז־כהן

להגשת הצעה לכינוס השנתי
לחצו כאן