העורך-המייסד

צבי שראל (גיליונות 20-1)

מירי הורביץ-בת משה (גיליונות 35-21)

רות בורשטיין (גיליונות 44-36)

העורכות

ד"ר נוגה אילני, אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר פנינה טרומר, אוניברסיטת תל אביב

חברי המערכת

ד"ר עמנואל אלון, המכללה האקדמית בית ברל

ד"ר רות בורשטיין, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

פרופ' זהר לבנת, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' מלכה מוצ'ניק, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' תמר סוברן, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר חגית שפר, המכללה האקדמית בית ברל

מועצת המערכת

פרופ' סלביה אדלר, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' בן-שחר רינה, המרכז האקדמי לחינוך וחברה אורנים

פרופ' חוה בת-זאב שילדקרוט, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר ליאורה ויינבך, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' רחל ויסברוד, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' אלדעה ויצמן, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' לובה ר' חרל"פ, מכללת ליפשיץ

עדנה לאודן, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר ליאור לקס, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' מאיה פרוכטמן, אוניברסיטת בר-אילן

דורון רובינשטיין, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

ד"ר רחל רוזנר, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

ד"ר פנינה שוקרון-נגר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פרופ' גילה שילה, המכללה האקדמית בית ברל ומכון מופת

פרופ' יצחק שלזינגר

להגשת הצעה לכינוס השנתי
לחצו כאן